Flag Systemagic
Vad är Museum Hemma?

Upplev

Här kan du själv interaktivt styra upplevelsen av historien när kulturarvet tar plats i Museum Hemma. Istället för att följa en dokumentär kan du vandra genom kulturhistorien via din iPad, dator och Smart-Tv. Museum Hemma är alltid öppet, dygnet runt. Via ett enkelt knapptryck kan de virtuella berättelserna besökas, närhelst du har tid.

– Välkommen till Museum Hemma.

Vandra

Museum Hemma tar med dig på en resa genom utställningar, kulturhistoriska platser och berättelser. Föremål, ritningar, illustrationer och sägner sätts samman till vandringar. Historiens vingslag känns i vardagsrummet, på bussen eller var du nu väljer att ta del av Museum Hemma.

Kittlande berättelser med paralleller till nutid träder fram ur skuggorna. Sambandet mellan Löfstad slott och franska revolutionen samt mellan nationalskalden Heidenstam och Luxor avslöjas i Museum Hemma.
Du kan även ta del av vad som serverades på hertig Karls bröllop i Nyköping 1592.

Diktsamlingar, fotografier från förra sekelskiftet och närbilder på kläder och porslin som vanligtvis är inlåsta kan via Museum Hemma utforskas. Du guidas genom vandringen av en berättare samtidigt som du själv kan djupdyka in i historien via olika fokuspunkter.

– För alla, närsomhelst, varsomhelst och hursomhelst.

Musuem Hemma för iPad

iPad: Museum Hemma finns som iPad-app. För att använda Museum Hemma på din iPad behöver du installera appen "Museum Hemma" som du hittar i App Store.

Musuem Hemma för Samsung SmartTV

Smart-TV: Museum Hemma finns som Smart-TV-app. Öppna Samsung Apps på på din TV och sök efter "Museum Hemma" och installera appen på din Tv.

Design för alla

Museum Hemma har formgetts utifrån "Design för alla" vilket innebär att Systemagic i sitt arbete har strävat efter att skapa en portal som möjliggör museibesök för så många som möjligt. "Design för alla" innebär att Museum Hemma har designats utifrån att användarnas olika förutsättningar inte ska påverka upplevelsen av kulturarvet nämnvärt. Besökare ska kunna utforska en plats, ett levnadsöde eller en berättelse med hjälp av enkla hjälpmedel så att de själva kan ta del av och fascineras av det kulturarv som finns innanför museers väggar.

Inställningsvy portal

I Museum Hemma finns enkla hjälpmedel som enkelt kan nås i portalen och i vandringarna. "Använd textning" finns till uppspelade ljud vilket innebär att Guiderösten kan följas via en undertext. "Använd stor text" finns även i Museum Hemma som enkelt markerar, förstorar och ökar kontrasten på textstycken. "Uppläst navigering" följer besökaren runt i vandringarna och läser upp platsers, fokuspunkters och mediers titlar. I Museum Hemma går det även att lägga in vandringar som stödjer flera språk och syntolkning, allt för att fler ska kunna ta del av museivandringarna.

En användargrupp, uttagen i samarbete med Handikappföreningarna Östergötland, har testat lösningen. I användargruppen ingick personer med olika förutsättningar och behov.

Museum Hemma på iPad

Allt började med en innovationstävling…

2010 utlyste kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) en innovationstävling inom kultur och fritid. Syftet med innovationstävlingen var att:

"möjliggöra användbara och tillgängliga informations- och kommunikationslösningar som kan öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att utöva och ta del av kultur och fritid".

Systemagic vann tävlingen genom projektet "Virtuella gallerier för tv, mobil och web" som kom att bli grunden till Museum Hemma.

Om Museum Hemma

Museum Hemma är en portal som gör det möjligt för museer att skapa unika virtuella vandringar som besökare kan ta del av från sin TV, iPad och dator.

Museum Hemma har skapats för att göra material i museers arkiv och samlingar tillgängliga för besökare. Filmer, fotografier, kartor, illustrationer, texter och ljudklipp vävs ihop till berättelser och vandringar. Utställningar får möjlighet att leva kvar även efter avslutad visning på museet. Museum Hemma ger museer tillfälle att bevara utställningarna digitalt så att besökare kan återuppleva utställningar.

Genom Museum Hemmas arbetsverktyg kan vandringar skapas som sedan visas i portalen Museum Hemma. Arbetsverktyget är formgett så att du som producent kan fokusera på skapandet av berättelsen.

 

Vandring i arbetsverktyget
Vandring i arbetsverktyget
Vandring i portalen
Vandring i portalen

Systemagic

Museum Hemma har utvecklats och formgivits av Systemagic tillsammans med referensgrupper från deltagande museer och Handikappföreningarna Östergötland.

Systemagic är ett konsultföretag som erbjuder spetskompetens inom mjukvaru-utveckling för Smart TV, IPTV, surfplattor och smarta mobiler. Systemagic är ett privatägt bolag med kontor i Linköping Mjärdevi Science Park samt i Kista.

Webbsida: www.systemagic.se

Intresserad av att delta?

Idag satsas mycket arbete på digitaliseringen av vårt kulturarv i Sverige. I arbetet med att tillgängliggöra kulturarvet till alla står Museum Hemma starkt. Systemagics målsättning är att Museum Hemma blir en portal där Sveriges museer finns tillgängliga för alla närsomhelst, varsomhelst och hursomhelst.

Museum Hemma ger er som museum möjlighet att utveckla ert arbete inom tillgänglighetsanpassning, kulturarvsbevarande, digitalisering av samlingar och turistanpassningar.

Vi på Systemagic hjälper er gärna med att se över hur Museum Hemma kan anpassas till att fungera i er verksamhet.

Frågor? Tveka inte, kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt

Bo Magnus Petterson
CEO Systemagic
bo-magnus.petersson@systemagic.se
+46 70 605 15 33
Peter Hägg
Vice VD Systemagic
peter.hagg@systemagic.se
+46 70 605 14 64
Kontor Linköping
Mjärdevi Science Park
Teknikringen 7
583 30 Linköping
Kontor Stockholm
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista

Vi vill tacka

Post- och telestyrelsens logotype Handikappföreningarna Östergötlands logotype Sörmlands Museums logotype Östergötlands Musuems logotype Arboga Museums logotype Löfstads slotts logotype Motala Motormuseum logotype